Miljöpolicy

Miljöledningssystem – Sundlings Sverige AB

Sundlings Sverige AB strävar efter att bedriva verksamheten på ett miljömässigt hållbart sätt där produkter, processer och tjänster skall vara utformade för att använda energi, naturresurser och råvaror så effektivt som möjligt och för att minimera mängden avfall och restprodukter. Vi följer den miljölagstiftning och övriga krav som berör vår verksamhet i de länder där vi verkar. Sundlings arbetar regelbundet med att identifiera och följa upp miljöaspekter som är kopplade till vår verksamhet.

Energiförbrukning

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att minska vår energiförbrukning.

Exempel på genomförda förbättringar:

  •  Återanvänder värme från produktionen till att värma upp vårt lager.
  •  Byte från lysrörsarmatur till närvarostyrd LED-armatur i lager och produktion vilket resulterat i minskad elförbrukningen med 94% vilket motsvarar en minskning på 7 ton CO2/år.

CO2-Utsläpp

Vi arbetar ständigt med att effektivisera och optimera våra transporter och vi tar ansvar hela vägen från leverantör till kund.

Exempel på genomförda förbättringar:

  • Implementerat tank för solrosolja för att optimera antalet transporter och minimera plastförbrukning.
  • Projekt med våra kunder för att förbättra deras orderläggning och på så vis optimera transporter och minska CO2 utsläpp. En förbättring kunde identifieras på 15-20% lägre CO2-utsläpp.
  • Nära samarbete med PostNord som arbetar aktivt med att minska utsläpp genom bl.a. elfordon, grön el och biobränsle.
  • Vi har minimerat vår klimatpåverkan och har idag (2019) 4,2 ton mindre plastförbrukning vilket betyder 12 ton mindre Co2 utsläpp. Detta på grund av:
    • Rätt val av transportsätt och transportör.
    • Optimering av våra förpackningar.
    • Maximerat våra inköp.
    • Sändningsoptimerat kundernas beställningar.

Avfallshantering

Vi arbetar tillsammans med Stena Recycling för all avfallshantering, där vi återvinner ett större antal fraktioner såsom metall, olja, trä, plast och wellpapp. Farligt avfall sorteras och hanteras även av Stena Recycling.

Årligen mäter vi och följer upp våra avfallskvantiteter och löpande utvärderar vi hur vi med medvetna val av råvaror och förpackningslösningar kan reducera miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

Exempel på genomförda förbättringar:

  •  Inkluderat fettavskiljare i produktionen med nivålarm. Fettavskiljaren töms enligt framtagen rutin.
  •  Förbättrad process för sortering av avfall.

Kemikaliehantering

Vi har skapat en kemikalieförteckning och förvarar all kemikalier i särskilda pallställ med rätt dimensionerad invallning.

popcorn popcorn
popcorn popcorn

Välkommen till Sundlings

Nordens ledande leverantör av popcorn och snacks till biografer och arenor.

Företag

Privat

Handmade with
love in Lidköping!