Hållbarhet - SUNDLINGS

Hållbarhet

EN VISION OM EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi vill att både vi som företag, vår omvärld och alla kommande generationer ska få chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt, det vill säga att vi skall skapa en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Brundtlandskommisionen). Vårt familjeföretag har ett ansvar och vi kan göra skillnad. Sundlings lägger just nu pusselbit för pusselbit för att staka ut vägen kring hur vi bidrar till en långsiktigt hållbarhet och dess utveckling och hur vi kan bygga en bättre morgondag, varje dag. 

Läs mer nedan om vårt arbete och våra initiativ.

sundlings hållbarhetsrapport 2022


DRIFT

Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett miljömässigt hållbart sätt där produkter och processer skall vara utformade för att använda energi, naturresurser och råvaror så effektivt som möjligt. Vi jobbar ständigt med att minimera avfall och svinn och den lilla mängd avfall som ändå uppstår sorteras därefter för att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas. Minskad mängd svinn sparar resurser i alla led, från råvaruproduktion och energianvändning i förädlingen till förpackningsmaterial och transporter.

Exempel på initiativ för en mer hållbar drift

El & energi

  • Sensorstyrd LED-belysning i produktionslokalerna och på lager, vilket gjort att vi minskat elförbrukningen med 94% mot tidigare. Detta motsvarar en minskning på 7 ton CO2/år.
  • Ny och mer energieffektiv produktionsutrustning.
  • Pågående projekt för att bli mer självförsörjande av el genom solceller.
  • Pågående projekt kring matavfall till biogas.

RÅVAROR

Hållbarhet genom hela kedjan börjar med råvaran. Vi jobbar nära våra leverantörer och ställer därmed höga krav som vi löpande följer upp. Det handlar om alltifrån hur råvaran framställs och hur den förpackas och vidare hur den transporteras. Vi är stolta över våra leverantörer och vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling. 

Exempel på initiativ för en mer hållbar värdekedja

Majs

  • Odlas primärt i södra Frankrike och har moderna odlingsmetoder som binder Co2 i marken, 5 ton Co2/hektar.
  • Drönare används för att identifiera specifika ogräs som kan elimineras vilket minskar behovet av bekämpningsmedel.
  • Minimerad vattenkonsumtion genom vattensensorer på fälten som mäter exakt vattenbehov vid roten av majsplantan.

Olja

Solros- och kokosnötsolja är viktiga råvaror för oss på Sundlings. Vi jobbar med leverantörer som tar stort CSR-ansvar för att utvecklingen för jordbrukarna och odlingen sker på ett mer hållbart sätt.

Popcornkryddor

Vi har bland annat valt att flytta produktion av popcornkryddor från USA till Sverige.

Inköp

Vi har styrt om drygt 90% våra inköp av popcorn från USA till Europa i syfte att minimera transportpåverkan.

TRANSPORTER

Transporter är en stor bidragande faktor till utsläppen av växthusgaser. Därför jobbar vi hårt med att optimera våra transporter till och från Sundlings samtidigt som vi utvärderar mer miljövänliga alternativ. Vi jobbar med leverantörer som ligger i framkant i utvecklingen mot fossilfria transporter.

Exempel på initiativ för att minimera påverkan vid våra transporter

Inköp

Vi optimerar våra inköp i syfte att köra så mycket FTL (full trailer load) som möjligt. 100% av alla transporter av majs- och snacksråvaror från Europa och USA optimeras till FTL.

Transport

Vi jobbar med multimodala transporter (tåg, båt, bil) från Europa med avsikt att minimera utsläpp.

Med hjälp av multimodala transporter genom Europa, släpper vi ut 30% lägre CO² per leverans.

Lastpall

Vi har lämnat användningen av engångspallar till att enbart använda returbara EUR-pall. Detta gör att vi sparar 42 ton träråvara och 18,4 ton CO²/år.

Ledtid & orderhantering

Förändrade ledtider och orderhanteringsprocesser gör att vi kan optimera våra sändningar. Som ett resultat av detta kan vi köra fler fulla lastbilar med direktleverans.

FÖRPACKNINGAR

Det finns mycket att ta hänsyn till när en produkt och förpackning tas fram. När man jobbar med livsmedel är det därav viktigt att förpackningen skyddar produkten i syfte att minimera onödigt matsvinn. Därför är det särskilt viktigt att förpackningarna är återvinningsbara och att vi inte har onödig luft i, dels för att öka fyllnadsgrad och samtidigt åstadkomma optimala transporter. Plastinitiativet driver oss och branschen framåt att finna material som i högre grad går att återvinna.

Vi utvärderar ständigt nya material och förpackningslösningar för att finna vägar för mindre plastanvändning, renare material för ökad återvinningsgrad och effektivare transporter. Till följd av detta har vi under 2022 gjort direkta besparingar på 7 ton plast och 37 ton CO²/år.

I dagsläget slängs 60% av alla förpackningar i soptunnan i stället för att återvinnas. Som företag har vi därav ett ansvar för de förpackningar som vi sätter till marknaden och således är vi stolta över samarbetet med Bower som hjälper oss att ta ansvar hela vägen i arbetet att öka konsumenternas återvinningsgrad.

”Tillsammans möjliggör vi för ett förändrat konsumentbeteende där förbrukade förpackningar som länge kallats skräp, till sist får ett andrahandsvärde. Genom att aktivt incentivera konsumenter när de återvinner korrekt kan vi tillsammans öka återvinningsgraden och påvisa en cirkuläritet för konsument såväl som för producent. Av samma anledning gläds vi enormt åt samarbetet med Sundlings som kommer att bli en viktig byggsten i en betydande förändring.”

Suwar Mert
VD & grundare på Bower

Exempel på initiativ till mer hållbara förpackningslösningar

Konsumentförpackningar

Genom smalare konsumentförpackning till våra popcornpåsar har vi kunnat öka fyllnadsgraden med 50%, vilket betyder att vi transporterar betydligt mindre luft. Dessutom går de åt mindre plast!

Emballage

Försträckt plastfilm runt våra pallar genererar en plastbesparing på 4 ton/år vilket motsvarar ca 10 ton CO2/år.

Sockervadd

3,3 ton plast/år sparar vi som ett resultat av att vi minskat plasten i våra sockervaddsförpackningar.

Kartong

Förändrad kartongstorlek på våra producerade varor har resulterat i att vi kan öka fyllnadsgraden. Det genererar således 6% mer produkt på varje snacks- och popcornpall som skickas till våra kunder.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

För oss är det viktigt att bidra till ett samhälle för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Det handlar inte bara om att ansvara för det inom våra egna väggar för vår personal utan också hos våra leverantörer och genom vårt samhällsengagemang. Utöver att kontrollera våra leverantörer gentemot vår Code of Conduct kan du nedan läsa om exempel på vad vi har för initiativ inom vårt samhällsengagemang:

Vi jobbar för jämställdhet inom Sundlings

  • 40% av Sundlings styrelse är kvinnor.
  • Sundlings har en kvinnlig VD.

Sponsring

Vi sponsrar flera lokala föreningar, bland annat Villa Lidköpings barn- och ungdoms samt elitsatsningar för både dam- och herrlagen.

Fadderbarn

Sedan 2017 sponsrar vi ett utbildningsprogram för vårt fadderbarn i Kambodja via Cambodian childrens fund. Detta möjliggör bland annat skolgång och vidareutbildning på universitetet för honom. 


Läs mer om Sundlings