Affärsidé och kvalitetsledningssystem SUNDLINGS

Affärsidé och kvalitetsledningssystem

Från Sundlings popcornfabrik.

Våra varugrupper är utrustning, råvaror, emballage, samt förpackade livsmedel, delvis från egen produktion. Dessutom erbjuder vi även lagerhållning och distributionsuppdrag av artiklar och utrustning för kunds räkning. Vårt kärnvärde är ”kunden i centrum”. Med detta menar vi att vi har ett helhetsansvar genom hela livsmedelskedjan – allt för att slutkonsumenten skall få den upplevelse vi vill förmedla med våra produkter. För att uppnå vårt kärnvärde strävar vi alltid efter att göra vårt yttersta för att högsta livsmedelssäkerhet skall uppnås. Ett stort fokus läggs på kunskap kring våra produkter och vi erbjuder alla våra kunder information och stöd för att de skall känna trygghet i hanteringen.

Våra produkter säljs i hela Norden. Detta innebär att vi alltid skall vara uppdaterade på vilka lagar och direktiv som gäller för respektive land. Slutligen vill vi ligga i framkant gällande nya rön och ta initiativ till förändringar eftersom våra produkter alltid skall hålla hög kvalité vad gäller smakupplevelse och innehåll.

Kvalitetsledningssystem

Sundlings är FSSC 22000 certifierade.

Våra kunder skall känna ett förtroende för oss som livsmedelsproducent.
Därför har vi  valt att certifiera oss mot FSSC 22000.
Därmed ger det oss de rätta verktygen att kunna producera och leverera säkra produkter med fokus på livsmedelssäkerhet.

Vi samarbetar med LRQA Sverige AB.

För mer information:

https://www.lrqa.com/sv-se/fssc-22000/certifiering/

affärsidé