Affärsidé och kvalitetsledningssystem

Popcorn-Fabriken

 

Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder en helhetslösning inom försäljning av snacksprodukter.

Sundlings Livsmedelssäkerhetspolicy

Våra varugrupper är utrustning, råvaror, emballage, samt förpackade livsmedel, delvis från egen produktion.Vi erbjuder även lagerhållning och distributionsuppdrag av artiklar och utrustning för kunds räkning. Vårt kärnvärde är ”kunden i centrum”. Med detta menar vi att vi har ett helhetsansvar genom hela livsmedelskedjan – allt för att slutkonsumenten skall få den upplevelse vi vill förmedla med våra produkter. För att uppnå vårt kärnvärde strävar vi alltid efter att göra vårt yttersta för att högsta livsmedelssäkerhet skall uppnås. Vi lägger stort fokus på kunskap kring våra produkter och erbjuder alla våra kunder information och stöd för att de skall känna trygghet i sin hantering av dessa.

Våra produkter säljs i hela Norden. Detta innebär att vi alltid skall vara uppdaterade på vilka lagar och direktiv som gäller för respektive land. Vi vill även ligga i framkant vad gäller nya rön och ta initiativ till förändringar för att våra produkter alltid skall hålla en hög kvalité vad gäller smakupplevelse och innehåll.

Kvalitetsledningssystem

Våra kunder skall känna ett förtroende för oss som livsmedelsproducent.
Vi har därför valt att certifiera oss mot FSSC 22000.A_FSSC-22000-Mark_frilagd
Detta ger oss de rätta verktygen att kunna producera och leverera säkra produkter med fokus på livsmedelssäkerhet.

Vi samarbetar med LRQA Sverige AB.

För mer information:

http://www.lrqa.se/standarder-system-direktiv/certifiering-fssc22000/

popcorn popcorn
popcorn popcorn

Välkommen till Sundlings

Nordens ledande leverantör av popcorn och snacks till biografer och arenor.

Företag

Privat

Handmade with
love in Lidköping!