Integritetspolicy - SUNDLINGS

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy  beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har enligt lag, på vilket sätt du kan göra dina rättigheter gällande samt hur du kan kontakta oss.

GDPR – Dataskyddsförordningen och din personliga integritet

Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sundlings Sverige AB, 556345-3561, Jungmansgatan 16, 531 40 Lidköping, popcorn@sundlings.se, nedan kallat Sundlings, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på sina kunder. Sundlings ansvarar därmed för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

ÄNDAMÅL 

Personuppgifter som du lämnar till Sundlings, direkt eller indirekt, behandlas av oss i syfte att kunna administrera och fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund. Exempelvis för att kunna leverera och fakturera en beställd vara till en viss adress. Därav är syftet att kunna ge dig som eventuellt återkommande kund behörighet att logga in på vår webbshop samt möjliggöra för oss att upprätthålla korrekta kontaktuppgifter.

Personuppgifterna kan vidare komma att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, samt används för marknadsföring av nya produkter och tjänster.

INSAMLING OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER 

Personuppgifter lämnas i första hand direkt av dig som kund i samband med att du genomför ett köp i vår webbshop. Vi kan även komma att samla information från tredje part.

För att Sundlings ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig kan dina personuppgifter ibland komma att lämnas ut till, eller finnas tillgängliga för företag som vi samarbetar med. Exempel på detta är leverantören av webbtjänster och transportören av gods. I förekommande fall tecknar vi ombudsavtal för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag. I vissa fall är Sundlings också skyldig enligt lag att lämna uppgifter till svenska myndigheter.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan vara namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

När du genomför ett köp hos Sundlings kommer vi även behandla uppgifter om köpet och din köphistorik. När du använder vår sajt, ditt användarkonto eller sociala medier kommer vi även att behandla personuppgifter som information om din IP-adress, operativsystem och vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in från tredje part är person- och kontaktinformation, betalningsinformation, information om beteende och geografisk positionering vid besök på våra webbsidor.

På våra webbsidor använder vi oss av cookies i syfte att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om du vill är det möjligt att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Vi avser att behandla dina personuppgifter inom EU/ EES men de kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

SAMTYCKE

I de fall som krävs eller annars är lämpligt inhämtar Sundlings samtycke från dig innan behandlingen av personuppgifter påbörjas. Du samtycker genom att aktivt godkänna inhämtningen av personuppgifter i vår webbshop.

LAGRING

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas en längre tid för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

KUNDENS RÄTTIGHETER 

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Sundlings behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas.  Kontakta Sundlings kundservice på popcorn@sundlings.se för fler instruktioner om vi kan hjälpa dig med dessa rättigheter

ÄNDRINGAR I POLICYN FÖR DATASKYDD OCH INTEGRITET
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan.

Lidköping 2018-11-15
Sundlings Sverige AB
Jungmansgatan 16
531 40 LIDKÖPING

Sundlings logotyp för sidan om integritetspolicy